KERESTE ;

Kereste ;

Ağacın, ticari maksatla kullanılabilir duruma getirilmiş hali. Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır.  

Yumuşak odunlulardan elde edilen keresteler ev, ambar, fabrika yapımında ve başka yapı işlerinde kullanılır. 

Mobilyacılıkta, tekne yat yapımında, ambalaj sektöründe kutu, sandık, tahta palet gibi birçok başka ahşap sanayi ürününün yapımında da kereste kullanılır. 

Kerestenin başka bir Önemli kullanım alanı da kâğıt sanayisinin ham maddesi olan odun hamuru üretimidir. Kaplama, kontrplak ve sunta da keresteden yapılır. Kütüklerin çok ince dilimler halinde soyulması elde edilen çok ince ağaç levhalar olan kaplama, dekoratif amaçla başka tahtaların kaplanmasında ve kontrplak yapımında kullanılır. Kontrplak, üç ya da beş gibi tek sayıda kaplama levhasının birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir. Kontrplak yapılırken her kaplama levhası, damarlarının doğrultusu bir öncekininki lere dik olacak biçimde birbiri üzerine yapıştırılır. Kontrplaktan istenen boyutlarda ve çok sağlam panolar yapılır.


Created by § K@µ@